GreenCHAINge Groente & Fruit

Het GreenCHAINge-project Groen te & Fruit beoogt het kwaliteitsmanagement in versketens te voorzien van kennis en mogelijkheden om de kwaliteitsverwachting van de consument te overtreffen. Samen met een consortium van meer dan 22 bedrijven uit de agf-sector en haar serviceproviders, werken GroentenFruit Huis en Wageningen Food & Biobased Research aan het ontwikkelen van nieuwe systemen. Door meerjarig praktisch wetenschappelijke onderzoek op het vlak waar praktische kwaliteitszaken en logistieke ontwikkelingen elkaar raken, wordt gewerkt aan slimme ketens.
 
Het programma combineert relevant toegepast onderzoek voor bedrijven, met een voor de sector wetenschappelijke ontwikkeling van modellen. Zo versterkt het topsectorenprogramma beide, waar daar waarschijnlijk individueel niet kan.
 
Concreet betekend dit dat gewerkt wordt aan meetinstrumentaria, datamanagement en  informatieoverdracht gericht op de intrinsieke kwaliteit van een hele range aan producten. De actuele voorbeelden vindt HIER (bijlage)
 
Door de kennis ook modelmatig te gaan gebruiken kan vervolgonderzoek naar aanpalende producten/keten, vereenvoudigd worden. Terugkerende kenniselementen daarbij zijn:
  • Ketenmonitoring: vastleggen van condities in: oogst-koeling-transport-verpakking
  • Meer grip op startkwaliteit: consistente kwaliteit ondanks seizoen overgangen
  • Kwaliteitsvoorspelling o.b.v. nieuwe modellen en gemeten ketendata: FEFO voorraad concepten
  • Formaliseren van keten- en bedrijfsintelligentie op kwaliteitsgebied d.m.v. heuristieken
  • Uitgebreide houdbaarheidstesten die het concept waarde geven.
  • Betere kennis en controle van rijptechnieken, met name over  de brug tussen variërende beginkwaliteit en  transportcondities  resulterend in ready to eat product
  • Pilots om naoogst-technieken in reële situaties op waarde te kunnen toetsen
  • Automatisering van kwaliteitsinspectie, het standaardiseren en robotisering van herhaalde taken waar menselijke waarneming niet stabiel is.
Inmiddels is ook een aanvang gemaakt met het programmeren van de wetenschappelijke modellen.
 
Looptijd van het project (planning): 2014-2018

Kijk voor meer informatie op de website van Wageningen Food & Biobased Research 
 
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Wageningen  Food & Biobased Research en financieel ondersteund door Ministerie EZ