Groente & Fruit

Groente & Fruit

Het GreenCHAINge-project Groente & Fruit beoogt het kwaliteitsmanagement in versketens te voorzien van kennis en mogelijkheden om de kwaliteitsverwachting van de consument te overtreffen. Samen met een consortium van meer dan 22 bedrijven uit de agf-sector en haar serviceproviders, werken GroentenFruit Huis en Wageningen Food & Biobased Research aan het ontwikkelen van nieuwe systemen. Door meerjarig praktisch wetenschappelijke onderzoek op het vlak waar praktische kwaliteitszaken en logistieke ontwikkelingen elkaar raken, wordt gewerkt aan slimme ketens.
​GreenCHAINge: samenwerking ketenpartners noodzakelijk voor sturing ketenkwaliteit
Deelnemers aan het slotseminar van GreenCHAINge kregen woensdag 18 januari in plenaire meetings en workshops een grote hoeveelheid informatie over het inrichten van de koelketen en behoud van kwaliteit van bloemen en planten. Die gegevens zijn de laatste drie jaar via wetenschappelijk- en praktijkonderzoek verkregen. Het was een mooie, druk bezochte netwerkbijeenkomst. De deelnemers reageerden open en enthousiast. Er was discussie en nieuwe contacten werden gelegd.
Sierteelt
Groente & Fruit
Kennisbibliotheek